Switch to English

Monica Lãzurean-Gorgan

Životopis:

Monica Lãzurean-Gorgan fimska je producentica s više od 10 godina iskustva rada na međunarodnim koprodukcijama. Među naslovima koje je producirala, koproducirala ili bila izvršna producentica, nalaze se A Mere Breath nagrađen na pet međunarodnih filmskih festivala, Domestic Adriana Sitarua ili The Cage Adriana Sitarua koji je osvojio više od 20 nagrada, uključujući i nagradu na Berlinaleu 2010. Odnedavno i režira.

Filmovi:
izvan konkurencije / out of competition , Villa Antonio
(dio programa Rijeke 2020 - EPK)
Manifest Film , Fundația Romania One
2018, 61`
Slobodni Dačani žive u Rumunjskoj i zaljubljeni su u zemlju. Ovo je film o nacionalizmu u godini kada Rumunjska slavi 100. obljetnicu Velike unije 1918, kada su Transilvanija, Vlaška, Moldavija i Besarabija postale jedna zemlja - Rumunjska.