Switch to English

Mirta Mataija

Životopis:

Mirta Mataija rođena je u Rijeci gdje je završila osnovnu i srednju školu, te diplomirala matematiku i informatiku na Filozofskom fakultetu. Zvanje magistrice prirodnih znanosti iz polja matematika stekla je na Matematičkom odjelu PMF-a u Zagrebu. Bavi se snimanjem dokumentarnih filmova i književnošću. Neki od filmova na kojima je radila su “Goranski risovi: priča o 138. brigadi HV” (2018.), “Lijep dan vam želim” (2016.), “Revolucija” (2015.),”Dance” (2006.), “Prijateljica moje sestre”(2006.) i “Lubenice” (2002.).

Filmovi:
regionale , Villa Antonio
(FESTIVALSKA PREMIJERA)
V1 Travel Corner
2023, 48`
Film prati tri žene, Aleksandru Pleša, Dianu Primožić i Ninu Rosić koje su svoje živote posvetile zbrinjavanju i udomljavanju napuštenih pasa. Nina je volonterka u skloništu za nezbrinute životinje u Crikvenici i za sebe kaže da je to njezin smisao života. Također, bila je aktivna na području Banije gdje je vodila veliki projekt spašavanja pasa nakon potresa. Aleksandra surađuje s azilom u Utin...