Switch to English

Ida Skoko

  • Web:
Životopis:

Ida Skoko rođena je 1988. godine u Puli. 2012. završava likovnu umjetnost na Royal Academy of Art u Hagu, Nizozemska. Bavi se videom.

Filmovi:
U konkurenciji
Samostalna produkcija - Ida Skoko
2013, 10`
Film prikazuje jedan aspekt stvaralaštva svestranog Noela Šurana, kulturnog antropologa, likovnog pedagoga i muzičara. U filmu ga upoznajemo kao dizajnera ovaca, kao pastira koji se upliće u erotski život svojih ovaca kako bi ih učinio likovno zanimljivima. Njihove kože postaju njegova grafika.