Switch to English

Rajko Petrović

12.08.2014 12:42

Rajko Petrović diplomirao je na filmskoj i TV režiji na Fakultetu dramskih umjetnosti u Beogradu. Također je završio i školu dokumentarnog filma pri Atelieru Varan Paris School koji je osnovao Jean Rouch. Petrović je bio jedan od osnivača Ateliera Varan u Beogradu - Centra za dokumentarne filmove, u kojem je radio kao redatelj i producent.
Njegovi dokumentarci "Otkucaji" i "Istočno od raja" prikazani su na najprestižnijim festivalima u Srbiji i inozemstvu. Od 2009. Petrović je programski direktor festivala Slobodna zona u Beogradu. Od 2011. predaju na magistarskom studiju iz filma, videa i novih medija na Fakultetu za medije i komunikacije Sveučilišta Singidunum u Beogradu. Radio je na nizu različitih projekata povezanih s dokumentarnim filmom i edukacijom u tom sektoru, a također je radio i na produkciji reklama i na marketinškim kampanjama.
www.freezonebelgrade.org