Switch to English

Organizatori

Udrugu Delta su 2008. godine osnovali dugogodišnji GONG-ovi aktivsti Igor Bajok, Petar Ležaja i Aleksandra Vinkerlić. Svrha je bila osnaživanje građana, građanskih inicijativa i udruga građana na području Republike Hrvatske, radi jačanja njihovog utjecaja na društvene procese i razvoj demokratskog i civilnog društva kroz informiranje, savjetovanje i izobrazbu.

Delta danas provodi projekte usmjerene na jačanje kapaciteta civilnog društva, na izvaninstitucionalnu edukaciju mladih u području građanskih prava te na informiranje građana o članstvu Republike Hrvatske u Europskoj uniji. Delta je regionalni partner nacionalnim i regionalnim organizacijama koje se bave razvojem demokratskog društva te je ujedno članica Mreže mladih Hrvatske. Od 2010. godine Delta organizira Liburnia film festival – Festival hrvatskog dokumentarnog filma.

Udruga „Delta“
Blaža Polića 2/IV, Rijeka
Tel./fax: +385 (0)51 337 279
E-mail: [email protected]
Žiro račun: Zagrebačka banka 2360000-1102062158
www.udruga-delta.hr

RESTART je udruga koja se bavi produkcijom, edukacijom, distribucijom, prikazivalaštvom i tehničkom pomoći za izradu socijalno angažiranog videa i autorskog dokumentarnog filma. Od 2009. godine pokrenuli smo Restart label – distribuciju dokumentarnih filmova, i Dokukino, jedino kino specijalizirano za dokumentarni film u ovom dijelu Europe. Od 2011. organiziramo tromjesečnu Školu dokumentarnog filma, a od 2012. suorganiziramo Liburnia Film Festival.

Glavni programi Restarta su:
Produkcija
Edukacija (dokumentarni film i video aktivizam)
Restart laboratorij
Restart label (distribucija kreativnih dokumentaraca)
Dokukino Croatia
Liburnia Film Festival

RESTART
Trg Vladka Mačeka 1, Zagreb
E-mail: [email protected]
Žiro račun: Zagrebačka banka 2360000-1101960930
www.restarted.hr