Switch to English

Detaché

Kratak sadržaj filma:

Detaché je film o trima pokušajima uličnog svirača da svojom violinom uspori ritam užurbanih noćnih prolaznika jednog tallinnskog pothodnika.

U glazbenoj terminologiji „detaché“ označava potez gudalom koji podrazumijeva da se svaki ton proizvodi zasebnin potezom, tako da se tonovi čuju kao odvojeni, ali se između njih zvuk uistinu ne prekida jer gudalo ne ispušta žicu niti zastaje na njoj.

Redatelj:
Rođena 1982., Maša Drndić je diplomirala pri Akademiji primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci te magistrirala pri Baltic Film and Media School u Tallinnu. U posljednjih sedam godina bavi se intenzivno filmom te je autorica nekoliko kratkometražnih i srednjemetražnih dokumentarnih i eksperi...