Switch to English

„Nasljeđa“

Kratak sadržaj filma:

Čovjek, tvornica i prošlost. Jedna ili mnogo istih obitelji...Kroz sliku jednog čovjeka i jedne obitelji, „Nasljeđa“ se bave problemom oboljelih od azbestoze.

Synopsis:

A man, a factory and past. One particular or many similar families… Through the story of one man and his family, “Heritage” is dealing with the troubles of those suffering from asbestosis.

O redatelju: 

Tonći Gaćina rođen je 1983. godine u Splitu. Godine 2010. završava studij na Umjetničkoj akademiji u Splitu, smjer Film i video. Iste godine upisuje Diplomski studij filmske i TV režije na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu, smjer Dokumentarni film. Njegovi su dosadašnji filmovi „22:22 Split-Zagreb“ (2008.) i „Šta bi bilo...“ (2009.).

About the director:

Tonći Gaćina was born in 1983 in Split. In 2010 he graduated from the Art Academy in Split, the Department of Film and Video. In the same year, he enrolled in the graduate programme of Film and TV Directing (documentary film) at the Academy of Dramatic Art in Zagreb. So far he has directed “22:22 Split-Zagreb”, (2008) and “What if…” (2009).

Redatelj:
Tonći Gaćina rođen je 1983. godine u Splitu. Godine 2010. završava studij na Umjetničkoj akademiji u Splitu, smjer Film i video. Iste godine upisuje Diplomski studij filmske i TV režije na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu, smjer Dokumentarni film, gdje i sada studira. Član je izvršnog odbor...
Festivali na kojima je prikazan:
  • 2011. - Zagreb Dox (Hrvatska)
Foto: