Prebaci na Hrvatski

Vanja Juranić

Movies:
Vanja Juranić
Mitropa , STEPS International , ZDF Arte
2007, 4`
Čovjek na trgu pokušava isprovocirati prolaznike. Oni različito reagiraju.