Prebaci na Hrvatski

Petar Orešković

Movies:
Petar Orešković
2006, 85`
Nakon 12 godina Himzo Muratović vratio se u svoje selo Motovo u istočnoj Bosni. Ime mu je izbrisano sa spomenika gdje je bilo uklesano s ostalim imenima ubijenih i nestalih ljudi u ratu. Ljudi iz sela i okolice počinju se pitati gdje je bio i što je radio tih 12 ratnih godina. Kako je uspio preživjeti? Mnogi misle da je prošao strašne srpske logore iz kojih se mnogi ljudi nisu uspjeli izvući. H...