Prebaci na Hrvatski

Vjekoslav Gašparović

Movies:
Vjekoslav Gašparović
2011, 11`
Dokumentarni autobiografski film o središnjem prostoru bivše vojne zone Muzil, o nedostupnom prostoru unutar grada, livadi na vrhu Pule.