Prebaci na Hrvatski

Marijan Crtalić

Movies:
Marijan Crtalić
2009, 20`
Film tematizira odnos recentnog hrvatskog sustava vrijednosti spram kulturne baštine nastale suradnjom radnika i umjetnika u okviru likovnih kolonija u sisačkoj Željezari 70-ih i 80-ih godina prošlog stoljeća. Kroz odnos prema radničkom kulturnom nasljeđu očitava se današnji odnos prema radnicima i radu općenito. U stvari, odnosa praktički niti nema.