Prebaci na Hrvatski

Ivana Škrabalo

Movies:
Ivana Škrabalo
2009, 11`
Postoje dva Dubrovnika: jednim tutnje turisti; drugi nastanjuju Dubrovčani. Film prati Grad kroz dvije sezone. Zimi grad još uvijek pripada malobrojnim stanovnicima, dok se ostatak godine Dubrovnik potpuno predaje turistima.