Prebaci na Hrvatski

Dražen Ilinčić

Movies:
Dražen Ilinčić
Hrvatski filmski savez
2008, 30`
Amato je film o Amatu Kurtesu, 79-godišnjem kino-amateru iz Rijeke koji je cijeli svoj život oduševljen likom Charlieja Chaplina. Stoga u mnogim prigodama, na filmu i izvan njega, Amato oblači chaplinovski kostim, uzima karakteristični šešir i štap te s maketom kamere koju je sam napravio nastupa na pozornici ili, ako je tamo događanje, na otvorenom. Ljudi ga vole, prilaze mu i rado s fotografi...