Prebaci na Hrvatski

Domagoj Matizović

Movies:
Domagoj Matizović
2010, 20`
Film prikazuje problematiku bijele kuge (depopulaciju) na primjeru slavonskog sela koji postaje indikativ za stanje u zemlji.