Prebaci na Hrvatski

Čejen Černić

Movies:
Čejen Černić
Kult Film d.o.o.
2007, 7`
Bez protagonista, objektivnom kamerom, kroz opću ikonografiju pratimo reciklažni krug u prehrambenom lancu.