Prebaci na Hrvatski

Darija Žmak Kunić i Andrea Knežević

CV:

Andrea Knežević

Rođena u Rijeci 1979. godine. Diplomirala 2010. god. na Akademiji za primijenjene umjetnosti u Rijeci, smjer kiparstvo (kod akad. kipara Žarka Violića), kao profesor likovne kulture. Bavi se slikarstvom, kiparstvom, instalacijama, crtanjem i ilustracijom knjiga, uređuje interijere i restaurira.
Sudjeluje u performansima.

Od 2011. do 2013. djelovala u Veprincu kao predsjednica udruge za kulturno, likovno i kreativno stvaralaštvo "Varuna" u sklopu koje je vodila Galeriju Varuna gdje su se održavale izložbe, susreti umjetnika i likovne radionice za djecu.

Dugi niz godina izlaže na samostalnim i skupnim izložbama: 2014. Dani performansa MMC-a u MMSU, Rijeka 2013. NUS 2, skupna izložba, Split 2012. Gradska galerija Fonticus, skupna izložba "Dimenzije", Grožnjan 2009. Kuns Galerija OK, skupna izložba povodom Dana planete Zemlje, Rijeka 2009. Kuns Galerija OK, samostalna izložba "Skice", Rijeka 2008. MMC “Luka”, skupna izložba, Pula 2008.