Switch to English

…I na kraju mravi pojedu ribu

Kratak sadržaj filma:

Unutar grada, unutar jednog dana, radnici hrle iz svojih staništa tvoreći živo tkivo grada. Nijema masa kao jedini opravdavajući razlog urbanog bivstvovanja. Fragmentirani zvukovi njihovog rada rezoniraju sa bezvremenim potencijalom društva da se promijeni i da biva promjenjeno.