Switch to English

22.08. :0

Simpl

22.08. :0
Kratak sadržaj filma:

"Simpl" donosi četiri portreta grafitera, njihove kreativne procese, razmišljanja o društvu i određivanja vlastite pozicije u sustavu. Zipo je umjetnik koji radi na površinama pod nadzorom, primjerice na vlakovima. Simpl crta grafite na krovovima i tako ne treba komunicirati s prolaznicima. Nebitno piše poruke, kratke rečenice i fraze koje u kontekstu grada mogu poprimiti sasvim novo značenje.
Mane Mei je na pola puta između legalnog i ilegalnog. Njegovi poduhvati mogli bi se svrstati pod pojam ulične umjetnosti. Bitno je otvoreniji i željan je prepoznavanja.
Film u većoj mjeri portretira izmišljene tagove nego osobe koje su ih osmislile i udahnule im život.

Redatelj:
Silvestar Kolbas je filmski snimatelj, fotograf i redatelj. Rođen je 1956. godine u Petrovcima kraj Vukovara, a odrastao je u Vinkovcima. Godine 1982. diplomirao je filmsko i televizijsko snimanje na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu na kojoj je danas redoviti profesor.
Festivali na kojima je prikazan:
  • 2017. - ZagrebDox ()
Foto: